For medlemmer

2021
Alle øvelser er foreløpig satt på vent. Beskjed kommer når det åpnes opp for å møtes igjen!

ABBA-konserten er utsatt til våren 2022, med oppstart av øvinger høsten 2021.

Årsmøtet er utsatt til tirsdag den 23. mars.